LASTEN RYHMÄT

Ryhmässä lapsesi on aina hyväksytty ja hyvä.

- Juuri sellaisena kuin on!

Lasten ryhmät ovat 3-8 hengen ryhmiä.

Ryhmät on jaettu iän mukaan: 4-6 -vuotiaat, 6-8 -vuotiaat, 8-10 -vuotiaat, 10-12- vuotiaat sekä nuorten ryhmät. Ryhmässä käsiteltävät aiheet säilyvät ikäluokittain kutakuinkin samana, mutta käytettävät menetelmät ja aiheeseen syventyminen vaihtelevat.

Kaikkiin ryhmiin, jatkoryhmiä lukuun ottamatta, voi osallistua milloin vain.

 

Suosittelen kuitenkin käymään ensin Tunnetaidot- perusryhmän, jotta lapsi saisi suurimman hyödyn irti harjoitteista.

Kuuntelen ryhmää herkällä korvalla ja muokkaan käytettäviä menetelmiä aina kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Jokainen ryhmä on siis ainutlaatuinen ja osallistujiensa mukana elävä kokonaisuus.

Vanhemmat pysyvät ajantasalla ryhmän kulusta ja tavoitteista infokirjeiden avulla. Kirjeissä kerrotaan tarkemmin tunnetaidoista, lapsen ryhmässäolosta ja se voi sisältää erilaisia vapaaehtoisia "kotitehtäviä". Kotitehtävät mahdollistavat lapselle ryhmässä käytyjen asioiden harjoittelun myös ryhmän ulkopuolella, omien aikuisten kanssa.

Tavoitteena on, että lapsi saa monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä ja ryhmään on mukava tulla.

Tervetuloa mukaan!

Lisää ryhmistä:

IHANA MINÄ! - Voimaannuttava ryhmä

Sopii erityisesti lapsille, jotka kaipaavat muistuttelua siitä kuinka ihania ovat, juuri sellaisina kuin ovat!

 

Ryhmässä keskitytään iänmukaisiin voimaannuttaviin ja itsetuntoa tukeviin harjoituksiin. Siihen  miten voimme itse vaikuttaa omaan hyvinvointiimme ja oloomme. Tavoitteena on hoksauttaa lasta siitä, että hänellä on kaikki ominaisuudet selvitä elämän eri tilanteista ja, että hän on sellaisenaan juuri oikeanlainen.

TUNNETAIDOT perusryhmä

Ryhmässä tutustutaan ikätason mukaisesti ja monipuolisesti tunteisiin ja niiden kehollisuuteen.

 

Etsimme vastauksia mm. siihen:

- Mitä tunteet ovat?

- Millaisia eri tunteita meillä voi olla?

- Miksi niitä on?

- Missä ne tuntuvat ja miten?

- Miten voimme itse niihin vaikuttaa?

Joka ryhmäkerralla muistutetaan lasta myös siitä, että OLET IHANA JA JUURI SELLAINEN KUIN PITÄÄ!

TUNNETAIDOT jatkoryhmä

Ryhmä on jatkoa Tunnetaidot perusryhmälle. Ryhmässä syvennytään tarkemmin perustunteisiin ja siihen, miten itse kukin voisi niitä sietää, säädellä, purkaa ja ilmaista.

Perustunteet: Ilo, Suru, Viha, Pelko, Häpeä

Etsimme vastauksia mm. kysymyksiin:

- Miltä ja missä nämä tunteet minussa tuntuvat?

- Miten voin näitä tunteita sietää ja säädellä?

- Millaisin keinoin voisin näitä tunteita purkaa ja ilmaista?

MINÄ RYHMÄSSÄ

Tässä ryhmässä tutustumme omiin ja toisten rajoihin. Tutkimme miten voimme kuunnella ja kunnioittaa rajojamme? Entä toisten rajoja? Sopii erityisesti lapsille, jotka kaipaavat tukea tai rohkaisua ryhmässä toimimiseen.

Etsimme vastauksia mm. kysymyksiin:

- Miten voin tunnistaa rajani?

- Miten tunnistan toisten rajat?

- Miten voin kuunnella omia tarpeitani ja ilmaista niitä rikkomatta toisten rajoja?

- Miten saisin ilmaistua omat rajani?

- OLEN IHANA, ME OLEMME IHANIA!

Please reload

Järjestän ryhmiä myös tilauksesta, mikäli osallistujia vähintään 3.

Kaikkien ryhmien vetäjänä toimii koulutettu Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®. Ryhmien hinnat sisältävät ALV:n, materiaalimaksun, mehuhetken sekä infokirjeet vanhemmille (3kpl).

Ryhmät pidetään pääsääntöisesti Päiväkoti Loikkeliinin tiloissa. Tilausryhmien sijainnit sopimuksen mukaan.

Tunnepolulla.

Anne-Maria Palosaari

      045 6317 569

      tunnepolulla@gmail.com