top of page

LASTEN RYHMÄT

Ryhmässä lapsesi on aina hyväksytty ja hyvä.

- Juuri sellaisena kuin on!

Lasten ryhmät ovat 3-8 hengen ryhmiä. Ryhmissä tutustutaan ikätason mukaisesti ja monipuolisesti tunteisiin ja niiden kehollisuuteen. Toiminnallisten harjoitteiden avulla harjoittelemme paitsi tunnetaitoja, rakentavaa vuorovaikututusta, empatiataitoja, ryhmässä toiimimista sekä ihastellaan ja ihmetellään kuinka ihmeellisiä ja ainutlaatuisia olemmekaan!

Etsimme vastauksia kysymyksiini kuten;

  • Mitä tunteet ja tarpeet ovat?

  • Millaisia eri tunteita ja tarpeita meillä voi olla?

  • Miksi tunteita on?

  • Missä ne tuntuvat ja miten?

  • Mistä tunteet kertovat?

  • Miten voimme itse vaikuttaa tunteisiimme?

  • Miksi tunteita ja tarpeita on tärkeä ilmaista rakentavasti?

Kuuntelen ryhmää herkällä korvalla ja muokkaan käytettäviä menetelmiä aina kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Jokainen ryhmä on siis ainutlaatuinen ja osallistujiensa mukana elävä kokonaisuus.

Ryhmän sisältö rakentuu lasten ja nuorten tarpeiden mukaan, joten jokainen ryhmä on ainutlaatuinen. Ryhmissä saa osallistua juuri sen verran kuin itsestä tuntuu hyvältä. Se lisää lapselle turvaa ja luottamusta siihen, että hän on hyvä juuri sellaisena kuin on. Sivustakin seuraamalla saa ryhmän avulla oivalluksia ja oppia!

 

Vanhemmat pysyvät ajantasalla ryhmän kulusta ja tavoitteista infokirjeiden avulla. Kirjeissä kerrotaan tarkemmin tunnetaidoista, lapsen ryhmässäolosta ja se voi sisältää erilaisia vapaaehtoisia "kotitehtäviä". Kotitehtävät mahdollistavat lapselle ryhmässä käytyjen asioiden harjoittelun myös ryhmän ulkopuolella, omien aikuisten kanssa.

Tavoitteena on, että lapsi saa monipuolisia, hauskoja kokemuksia ja elämyksiä ja ryhmään on mukava tulla.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää ajankohtaisista ryhmistä:

Järjestän ryhmiä myös tilauksesta, mikäli osallistujia vähintään 3.

Kaikkien ryhmien vetäjänä toimii koulutettu Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®. Ryhmien hinnat sisältävät ALV:n, materiaalimaksun, mehuhetken sekä infokirjeet vanhemmille (3kpl).

Ryhmät pidetään pääsääntöisesti Villa Valossa tai Päiväkoti Loikkeliinin tiloissa. Tilausryhmien sijainnit sopimuksen mukaan.

bottom of page