top of page

LASTEN TUNNETAITO-OHJAAJA MM®

"Koulutettu Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® on perehtynyt lapsen tunne-elämän kehitykseen sekä monimenetelmällisiin tunnetaitojen ohjaamisen tapoihin.

 

Hän on koulutuksessaan käynyt myös omaa tunneprosessiaan läpi ja siten vahvistanut yhteyttään omiin tunteisiinsa ja tunnekehoonsa. Näin hän pystyy kohtaamaan lapsen tunnetasolla inhimillisesti tasavertaisena.

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® ohjaa lasta tunnistamaan tunteitaan ja toimimaan niiden kanssa rakentavasti. Hän rohkaisee lasta ilmaisemaan itseään ja tunteitaan. 

 

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® ei toimi terapeuttina eikä tunnekipujen purkajana, vaan läsnä olevana ohjaajana perustunnetaitojen oppimisessa ja omiin tunteisiin tutustumisessa."

/Tunnejataida.fi

Lisätietoa lasten tunnetaidoista, lasten tunnetaito-ohjaajuudesta ja paljon muuta aiheeseen liittyvää löydät täältä:

bottom of page