top of page

KUKA?

Olen perheen äiti. Vuorovaikutus- ja tunnetaito-ohjaaja, Sosionomi amk -opiskelija ja lastenhoitaja päiväkodissa. Minulla on neljä lasta, taaperosta murkkuikäiseen. 

Rakkaus, ymmärtämisen tarve ja auttamisen halu johdattivat minut hoitoalalle.

Oma tunnepolkuni sai alkunsa ihan henkilökohtaisesta tarpeesta. Neljän lapsen äitiys ei ole aina helppoa. Arki on täynnä tunnetta, myllerrystä, ristiriitoja ja aallokkoa. Niinkuin niin monella meistä, lapsuudessa opitut tunnetaidot eivät yltäneet - arjen haasteita kohdatessani - sille tasolle kuin olisin toivonut.

 

 

MIKSI?

Halusin olla kärsivällisempi äiti ja kasvattaja. 

Kohdata lämpimämmin, kuunnella enemmän, ymmärtää mitä lapsen käytöksen taustalla on ja saada lisää työkaluja lasten tunteiden ja tarpeiden kohtaamiseen. Löysin lasten tunnetaito-ohjaaja MM -koulutuksen.

Koulutuksessa opiskellaan kokemuksellisesti tunnetaitojen merkityksestä hyvinvointiin. Sain paljon työkaluja kasvatustyöhöni. Ja samalla tulin oppineeksi itsestäni enemmän kuin olin uskaltanut toivoa!

Kuinka helpottavaa onkaan hyväksyä itsensä sellaisena kuin on! - Keskeneräisenäkin! Voi luottaa siihen, että itsestään löytyy avaimet omaan hyvinvointiin. Ja kaikki taidot elämässä pärjätäkseen.

 

Nälkä kavaa syödessä, tältä polulta en aikonut kääntyä pois. Lähdin syventämään oppejani rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO) -koulutukseen sekä Tunnekehoterapeuttiopintoihin. 

 

Siellä viimeistään oivalsin kuinka valtavasti vuorovaikutuksemme vaikuttaa kokemuksiimme elämästä ja suhteisiimme lähimmäistemme kanssa.

 

Itsetuntemuksen ja -empatian sekä tunnekehoyhteyden avulla pystymme tunnistamaan tarpeitamme ja oppia johtamaan itseämme. Sen sijaan, että olisimme maailman ja ihmissuhteiden riepottelemia. 

Kohtaamalla toiset empaattisesti ja vuorovaikuttamalla tarvelähtöistesti voisimme toimia elämässä niin paljon helpommin, selkeämmin ja aidommin! 

Kuinka tärkeää onkaan tulla kuulluksi ja kohdatuksi sellaisena kuin on. - Olivat tunteet ja tarpeet millaisia tahansa!

MITÄ?

Näillä oivalluksilla on ollut valtava merkitys elämääni. Ja se on viesti, jota haluan viedä elämässäni ja työssäni eteenpäin.

Tunnepolulla olen ohjaaja, kanssakulkija, myötäeläjä ja yhdessäoppija. Luotettava ja läsnäoleva, valmiina kohtaamaan sinut juuri sellaisena kuin olet.

 

Erityisesti lapsille ja nuorille, lapsiperheille ja kasvatusalan ammattilaisille. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus jo pienestä pitäen kasvaa luottavaisena omiin kykyihinsä selvitä elämässä.  Silloinkin kun elämä riepottelee.

 

Lasten ja ihmisten parissa työskentely on opettanut ennen kaikkea sen kuinka arvokasta meidän ainutlaatuisuutemme on. Sitä tulisi vaalia, se on meidän vahvuutemme!

Kaikki tunteemme ja tarpeemme ovat tärkeitä hyvinvointimme turvaamiseksi. Ja me kaikki ansaitsemme kuulla olevamme ihania.

- Juuri sellaisina kuin olemme!

Olet lämpimästi tervetullut Tunnepolulle

Anne-Maria

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM

Tunnekehoterapeuttiopiskelija

Sosionomi AMK opiskelija ja kasvatusalan ammattilainen

bottom of page